Видинска помпа Диагонални тръбни помпи :: Тип ДТ
pumps
потопяеми помпи
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпен агрегат тип ДТ       Вертикалните диагонални тръбни помпи тип ДТ са предназначени да транспортират от водохранилищата на речни или промишлени води със съдържание на сухо вещество не повече от 1000 mg/l и температура до 60°С. При по - високо съдържание на сухо вещество могат да се използват при по - малък експлоатационен срок.
      Помпите могат да се използват при отводняване, напояване и за други нужди в селското стопанство, промишлеността и енергетиката.
      Помпите тип ДТ са вертикални едно или двустъпални. Работните органи ( работното колело и апарат направляващ) са диагонален тип. Хидравличната част, която е потопена във водата се съединява с опорното коляно посредством отделни секции тръбни звена с междинни валове, с което се постигат различни строителни дължини. С това се осигурява работата на помпата, независимо от промяната на нивото в резервоара.
      Особенность конструкции обеспечивает высокую производительность и продолжительный ресурс работы.
      Помпи от типа ДТ работят успешно повече от 20 г. в АЕЦ " Козлодуй" в България.
      Основните детайли са: тяло смукателно, колело работно, апарат направляващ, тръбни секции с междинни валове, съединител, коляно, тела лагерни, щит междинен за електродвигателя и др.

      Означението на помпите включва следните символи:

400ДТ22.02
400 - номинален дебит в л /сек
ДТ - диагонална тръбна помпа
22 - номинален напор на стъпало в м
2 - брой на стъпалата
Техническите параметри са при изпитване с чиста вода с температура до 20°С и барометрично налягане от 735,5 mm Hg с една тръбна секция.

Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартно
Тяло смукателно, тяло направляващо, тяло лагерно, cъединител, щит присоединительный сив чугун
Колело работно чугун или стомана
Вал долен, вал междинен, вал горен, тръба и крепежни елементи стомана
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com