Видинска помпа Химически помпи :: Тип МТР
pumps
xимически помпи
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпа тип МТР       Химическите помпи тип МТР са центробежни многостъпални хоризонтални секционни с едностранно втичане на течността. Предназначени са за транспортиране на химически активни течности. Нагнетателят на помпата е насочен вертикално (перпендикулярно на оста на въртене), а смукателят е разположен на 90°С спрямо нагнетателя.
      Задвижването на помпите се осъществява от трифазни асинхронни електродвигатели.
      
      

      Означението на помпите включва следните символи:

45МТР45.2 Д3Т ЧУ
45 - приблизителен номинален дебит - л/сек
МТР - многостъпална с търкалящи ролкови лагери
45 - напор на едно стъпало - м.в.ст.
2 - брой степени
ДЗТ - основни детайли от стомана ОХ23Х28МЗДЗТ
ЧУ - вариант с челно уплътнение

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com