Видинска помпа Химически помпи :: Тип Е-КУЛ
pumps
химически помпи
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпа тип Е-КУЛ       Центробежните едностъпални помпи "Е-КУЛ" са предназначени за транспортиране на химически агресивни течности. Работното колело се монтира на хоризонтален вал, който чрез два търкалящи съчмени лагера е установен в лагерно тяло.
      За хидравлическото разтоварване на помпите, работните колела имат заден уплътнителен възел. Уплътнението на вала е със салникова набивка или механично уплътнение. За различните случай на експлоатация в салниковата камера може да се подава течност под налягане, която прекъсва изтичането на химически агресивната течност.
      Характерните химически особености на конструкцията са следните: В помпите "Е-КУЛ" смукателният корпус и нагнетателният корпус са обединени в едно общо тяло, което се явява преимущество по време на експлоатацията и ремонта им. Работното колело от закрит тип се монтира върху вала и се затяга на него с помощта на фасонна гайка.
      Детайлите на помпата които са в контакт с транспортираната агресивна течност, се изпълняват от различни марки неръждаема стомана. Тяло лагерно се изпълнява от чугун, а скрепителните елементи от стомана с допълнителна повърхностна обработка.

      Означението на помпите включва следните символи:

13Е50А КУЛ-Д3Т-ЧУ
13 - номинален дебит - л/сек
Е - центробежна едностъпална помпа
50 - общ напор при номинален дебит - м.в.ст.
А - вариант с намален диаметър на работно колело
КУЛ - киселинно устойчива лята стомана
ДЗТ - основни детайли от стомана ОХ23Х28МЗДЗТ
ЧУ - вариант с челно уплътнение


Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com