Видинска помпа Центробежни помпи с двустранно засмукване :: Тип Д
pumps
помпи с двустранно засмукване
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпа с двустранно засмукване, тип Д


      Центробежна едностъпална хоризонтална помпа с двустранно втичане на течността в работно то колело. Предназначена е за транспортиране както на чиста вода с температура не по-висока 80°C, така и ред химически активни течности, а също и нефтепродукти с температура до 45°C с кинематичен вискоситет до 25 сСт и плътност до 888 кг/м3.
      Корпусът и капака на помпата се съединяват в хоризонтална равнина по оста на вала. Всмукателният и нагнетателният фланци са разположени от противоположни страни на корпуса в равнина, перпендикулярна на оста на вала. Обслужването на ротора се обеспечава без демонтаж на помпата от тръбопровода и фундамента. Размерите на фланците отговарят на стандартите БДС - EN1092:1997; DIN - EN1092: 1997; ГОСТ 12815 - 80 (1996).
      Помпата се комплектова със салниково или механично уплътнение на вала.
      Изпитанията приемането на помпите са проведени съгласно EN ISO 9906: 1999 за вода с температура 20°C.
      Задвижването на помпата се осъществява с помощта на електродвигател или двигател с вътрешно горене.

      Означението на помпите включва следните символи:

140D40A-ЧУ

140 - закръглен номинален дебит в л/с
D - центробежна, едностъпална, с двустранно втичане
40 - общ напор при номинален дебит в м.в.ст.
А(В,С) - вариант с намален диаметър на работното колело
ЧУ - челно уплътнение (при липса на индикация помпата е със салниково уплътнение)

Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартно Возможные варианты исполнения
Тяло чугун въглеродна стомана чугун неръждаема стомана
Капак
Пръстен салников чугун бронз
Фланец салников
Втулка конусна
Пръстен уплътнителен
Колело работно чугун въглеродна стомана
Капачка лагерна чугун
Тяло лагерно
Втулка предпазна чугун стомана хром 13% неръждаема стомана
Челно уплътнение керамика/ графит/ неръждаема стомана/ витон
Вал въглеродна стомана стомана хром 13% неръждаема стомана
Набивка салникова памук тефлон
означение на материалите
Замечание: Насосы с подачей выше 300 л/сек не производятся из бронзы. Материальное исполнение деталей указывается в паспорте насоса.

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com