Видинска помпа Потопяеми помпи :: Тип ПВ
pumps
потопяеми помпи
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпа тип ПВ       Потопените помпи тип ПВ са центробежни, многостъпални, секционни. Предназначени са за транспортиране на вода,от големи дълбочини и при голямо колебание на нивото на подпочвени води, в които съдържанието на механични примеси (пясък, глина) не надвишава 50 мгр/л и размери на частиците не по-големи от 0,5 мм. Температура на водата до 25°С. Допуска се агресивност на водата рН=6¸8.
      Помпи тип ПВ се агрегатират с потопени електродвигатели с напрежение 380 волта и честота 50Hz.
      При договореност с потребителя електродвигателите могат да се изготвят за други напрежения и честота
      Означението на помпите включва следните символи:

28ПВ20.12
28 - номинален дебит в л/сек
ПВ - потопяема вертикална
20 - напор на едно стъпало в м
12 - брой на стъпалата

Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартно
на помпи тип 1ПВ12, 2ПВ11, 3ПВ12, 4ПВ12
Колело работно месинг
Апарат направляващ и дифузор пластмаса
Корпусни детайли сив чугун
Вал стомана
на помпи тип 4ПВ16, 11ПВ15, 11ПВ25, 16ПВ20, 28ПВ20, 28ПВ30, 55ПВ20
Колело работно чугун
Апарат направляващ чугун
Вал стомана
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com