Видинска помпа Едностъпални помпи :: Тип Е, Е-М
pumps
едностъпални помпи
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпен агрегат тип Е       Хоризонталните, едновтичащи, едностъпални, центробежни помпи тип "Е" и "Е-М", са предназначени за транспортиране на чиста вода и други течности, чисти от механически примеси с вискозитет и химическа активност, сходни с тези на водата и температура, не по-висока от 80°С.
      Помпите тип "Е" имат собствено лагеруване. Задвижват се от трифазни електродвигатели с напрежение 380V, честота 50Hz. Помпите могат да се куплират със специални двигатели по заявка на клиента.
      При вариант на изпълнение "Е-М", помпите се монтират моноблочно на вала на електродвигателя .
      Помпите тип "Е" и "Е-М" се уплътняват по вала със салникова набивка или механично челно уплътнение. При наличие на механически примеси се подава чиста вода в камерата на уплътнението.


      Означението на помпите включва следните символи:
6Е32-А ЧУ-01 или 6Е32А-М-ЧУ-01
6 - закръглен номинален дебит в л/с
Е - едностъпална
32 - закръглен номинален напор в м.в.ст.
A (B,C,D,E) - вариант с намален диаметър на работното колело
ЧУ - челно уплътнение
(ако липсва индикация помпата е със салниково уплътнение)
01 - вариант на материално изпълнение

Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартно 01 02
Тяло смукателно чугун бронз неръждаема стомана
Тяло нагнетателно чугун бронз неръждаема стомана
Гайка фасонна чугун бронз неръждаема стомана
Колело работно чугун бронз неръждаема стомана
Пръстен уплътнителен чугун бронз неръждаема стомана
Пръстен салников чугун бронз неръждаема стомана
Фланец салников чугун бронз неръждаема стомана
Механично уплътнение керамика / графит / неръждаема стомана / витон
Втулка предпазна стомана хром 13% неръждаема стомана
Тяло лагерно чугун
Капачка лагерна чугун
Вал въглеродна стомана стомана хром 13% неръждаема стомана
"О" - пръстен бутил каучук
Набивка салникова памук тефлон
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com