Видинска помпа Помпи за замърсени течности :: Тип ФС
pumps
помпи за замърсени течности
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпен агрегат тип ФС       В центробежните едностъпални помпи тип ФС е използвано работно колело открит тип за свободна водна струя. То е монтирано в дъното на спиралното тяло.
      Тази конструкция осигурява пространство за транспортиране на силно замърсени химически неактивни отходни, канализационни и други води.
      Подходящи са за оборудване на помпени станции в промишлеността, селското стопанство, канализацията, отводняването и други места за замърсени с неабразивни примеси води с едрина до 34мм.
      За случай с абразивни примеси работното колело се изпълнява от износоустойчиви материали.
      Помпи тип ФС обхващат диапазон от 15 l/s до 180 l/s и напори от 13м до 32,5 м
Максимален размер на неабразивни примеси

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com