Видинска помпа Услуги
pumps
услуги

"ВИПОМ"АД приема поръчки за производство на отливки от

  • сив чугун СЧ 15,20,25 по БДС 1799 (GG15,20,25 DIN1964) с единично тегло до 2 000 кг
  • сферографитен чугун марка ВЧ500 БДС6990 (GGG500 DIN1693) с единично тегло до 1 000 кг
  • Стомана Ст 25Л; 35Л; 45Л (БДС3492 - 75) с единично тегло до 1 000 кг
  • Капацитет за леене - 100 тона на месец
Фирмата предлага машинна обработка на детайли, според изискванията на клиента ( За контакти ).

      "Випом" АД приема поръчки за извършване изпитвания на помипено оборудване. Изпитанията се провеждат в собствена хидравлична лаборатория с акредитация съгласно БДС EN ISO 17025:2006 и позволяват да се определят фактическите параметри на всяка отделна помпа при реални работни условия (фото).
certificate внедрена система управления качеством

Лаборатория е в състояние да извършва изпитания на :

1. Помпи, предназначени за течности и създаване на вакуум в инсталации с
Дебит от 0,1 до 300 l/s, напор от 0,1 до 600 m, вакуум от 1 до 600 mmHg и мощност от 0,1 до 130 kW.

2. Потопяеми електродвигатели по показатели:
мощност от 0,1 до 130 kW, напрежение от 1 до 450V~, честота от 10 до 60 и ток от 0,2 да 400А .

Направените изпитания се удостоверяват със съответните документи.
За контакти.


photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7
Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com