Видинска помпа Помпи за хидромелеорация :: Тип ВС
pumps
Помпи за хидромелеорация
описание разрез на помпа технически данни

помпен агрегат тип ВС       Вертикалните едновтичащи помпи тип "ВС" са предназначени за транспортиране на чисто и леко замърсени води от реки, язовири, подпочвени води и др. с температура до 40°С и с максимален размер на механичните примеси до 0,5 мм и концентрация до 1000 мг/л.
      Помпите тип "ВС" се състоят от диагонално работно колело потопено във водоизточника и центробежно работно колело, които са монтирани на обща валова система. В зависимост от разстоянието от водното ниво до фундамента, но не повече от 8 м те се разработват с различен брой тръбни секции и валова система. Последната лагерува в радиални плъзгащи лагери, установени между тръбните колони и смазвани от транспортираната вода. Тежестта на ротора и осевата сила се поемат от радиалноупорните търкалящи лагери.
      Електродвигателя се монтира върху междинно тяло с фланшова връзка. Чрез еластичен съединител въртящият момент от него се предава на помпата.


      Означението на помпите включва следните символи:

130ВС70
130 - номинален дебит в л/сек
В - вертикална
С - сдвоена
70 - номинален напор в м

Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

ДетайлМатериално изпълнение
Стандартно
Диагонално работно колело, направляващ апарат, тяло междинно, тяло смукателно, центробежно работно колело, тяло нагнетателночугун
Вал, тръба и скрепителни елементистомана
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com