Видинска помпа Помпи за хидромелеорация :: Тип ЕВ
pumps
Помпи за хидромелеорация
описание разрез на помпа технически данни

помпен агрегат тип ЕВ       Помпа 130ЕВ70 е предназначена за осигуряване необходимото налягане в крайните елементи на системите за оросяване (напояване), при което подържа налягането и компенсира загубите в системата.
      Помпата може да транспортира чиста или слабо замърсена вода от водохранилища, подпочвени води или други с температура до 40°С с максимален размер на механичните примеси до 0,5mm и концентрация до 1000 mg/l.
      Вала на помпата е вертикален. Има собствена опора, посредством която се монтира върху фундамента.
      Помпата се задвижва от укрепен върху нея вертикален фланшов електродвигател и въртящият момент се предава чрез еластичен съединител.

      Означението на помпите включва следните символи:

130ЕВ70
130 - номинален дебит в л/сек
Е - едностъпална
В - вертикална
70 - номинален напор в м

Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартно
Колело работно, тяло междинно, тяло смукателно, тяло нагнетателно сив чугун
Вал и скрепителни елементи стомана
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com