Видинска помпа Химически помпи :: Тип Е
pumps
химически помпи
описание разрез на помпа диаграма технически данни

химически помпи тип Е       Помпите серия Е са едностъпални с осев вход със смукателен фланец и тангенциален изход с нагнетателен фланец. Помпите са предназначени за транспортиране на течности, различни по своята химическа активност различна от тази на водата. Това са химически активни течности с относително тегло до 1800 kg/m³ - киселини, основи, соли, органични съединения и др.
      Помпите се задвижват от асинхронни електродвигатели с напрежение 380 V и честота 50 Hz. Могат да се комплектоват със специални електродвигатели по искане на клиента.
      Детайлите през които протича течността или имат допир с нея са от неръждаема стомана.

      Означението на помпите включва следните символи:

3Е20А-Д3Т-ЧУ
3 - номинален дебит - л/сек
Е - центробежна едностъпална помпа
20 - общ напор при номинален дебит - м.в.ст.
А - вариант с намален диаметър на работното колело
ДЗТ - основни детайли от стомана ОХ23Х28НЗДЗТ
ЧУ - вариант с челно уплътнение

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com