Видинска помпа Помпи за замърсени течности :: Тип ФВЕ
pumps
помпи за замърсени течности
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпен агрегат тип ФВЕ       Центробежни едностъпални с вертикален вал помпи тип ФВЕ са с компактна конструкция и монтиран върху помпата електродвигател.
      Смукателният и нагнетателният отвор са разположени в една хоризонтална линия. Те заемат малко строително място. Подходящи са за оборудване на помпени станции за битови, промишлени, отводнителни и други химически неутрални замърсени с неабра-зивни примеси течности.
      Работните колела са открит тип, което не позволява тяхното задръстване. Тялото се предпазва от износване чрез сменяеми дискове. За уплътнение на вала се използва механично челно уплътнение.
      Обхващат диапазон от 5,5 l/s до 211 l/s, напори от 17m до 38m и размери на не абразивните примеси от 10 до 50 mm. Съгласно таблица.
      След съгласуване със завода производител, помпите могат да бъдат изпълнени от материали устойчиви на транспортираната течност.
Максимален размер на неабразивни примеси

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com