Видинска помпа Потопяеми помпени агрегати за геотермални води :: Тип ПВГ
pumps

описание

      [Изделия , приемани за производство след уточняване на техническата характеристика с потребителя.]

      Предназначени са за транспортиране на води от сондажни кладенци с температура 70°-90°С, съдържащи хлориди, сулфати, сероводород, феноли, нефтопродукти и др. с тегловна концентрация:
  • разтворени вещества - до 20 g/l
  • неразтворени вещества - до 22 g/l

Технически параметри:
  • Дебит - 25 l/s
  • Напор - 140 - 200 m

      Задвижващ електродвигател - потопен трифазен асинхронен с мощност 80-100 кВт, на 2900 об/мин.
      Минимален диаметър на сондажния кладенец - 12"

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com