Видинска помпа Помпи едностъпални за гореща вода :: Тип ЕГ
pumps
помпи за гореща вода
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпен агрегат ЕГ       Хоризонталните едностъпални центробежни помпи тип ЕГ са предназначени да транспортират гореща вода с температура не повече от 150°С. Намират приложение за осъществяване на циркулация в топлинни инсталации, технологични процеси и други места.
      Предвидени са за работа в системи с работно налягане до 0,6MPa.
      Помпите тип ЕГ се изпълняват с лагерно тяло, в което на два търкалящи лагера е монтиран вала, с конзолно закрепено на него работно колело. Между нагнетателното тяло и лагерното тяло има междинен корпус с камера за подаване на студена вода за охлаждане на салниковата камера и прекъсване на предаването на топлина към лагерите. Смукателният фланец е насочен по оста на вала, а нагнетателният е перпендикулярен на него. Тяло нагнетателно е с възможност да се монтира в четири положения през 90° в зависимост от условията на експлоатация.
      Основното изпълнение е с насочен нагоре фланец нагнетателен. Работното колело е закрит тип с едностранно засмукване и е закрепено на вала чрез шпонка и фасонна гайка. Уплътнението между високото налягане в тялото и ниското налягане в тяло смукателно е чрез уплътнителни пръстени. Вала се уплътнява чрез салникова набивка монтирана в салникова камера и е защитен от износване в зоната на набивката чрез предпазна втулка.
      Помпите ЕГ са монтирани заедно с електродивгателя на обща стоманена рама. Въртящият момент се предава от електродвигателя към помпата с еластичен съединител. Посоката на въртене е обратна на часовниковата гледано от към страната на засмукване.
      Електродвигателите са трифазни асинхронни за 380V и честота 50Hz. По искане на клиента могат да бъдат за друго напрежение и честота, а така също и в тропически вариант.

      Означението на помпите включва следните символи:

50ЕГ32
50 - номинален дебит в - л/с
Е - едностъпална
Г - изпълнение за гореща вода
32 - номинален напор в м
А, (В) - намален външен диаметър на работното колело

Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартно
Колело работно бронз
Тяло смукателно, тяло нагнетателно, тяло лагерно, съединител сив чугун
Вал и скрепителните елементи стомана
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com