Видинска помпа Монофазни помпи :: Тип 'Вида', ЕМ
pumps
монофазни помпи
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпа тип Вида       Монофазните помпени агрегати се използуват за транспортиране на чиста вода с температура до 40°С.
      Намират приложение за водоснабдяване и напояване, в личните стопанства и промишлеността
      Помпите се монтират непосредствено върху удълженият вал на електродвигателя - моноблочно изпълнение. За задвижването на помпите се използват еднофазни електродвигатели с напрежение 220 V, 50 Hz. Помпите могат да се комплектоват с други типове електродвигатели в помпено изпълнение. Произвеждат се с механично или салниково уплътнение.
      Специалното им конструктивно изпълнение, осигурява безпроблемна работа до 25 години непрекъсната експлоатация.
schema

Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартно
Корпусни и хидравлични детайли чугун
Скрепителни елементи стомана
Уплътнение са помпи тип: "Вида"1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 салниково
Уплътнение са помпи тип: "Вида" 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 механично челно
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com