Видинска помпа Помпи за хидромелеорация :: Тип ЕВП
pumps
Помпи за хидромелеорация
описание разрез на помпа технически данни

помпен агрегат тип ЕВП       Помпа 25ЕВП80 се използва за работа като "пилот" помпа в автоматизираните дъждовални модулни помпени системи, за подържане на налягането в тръбопроводните системи. Могат да се използва и в други области, ако параметрите и конструкцията отговарят на условията на експлоатация.
      Помпата 25ЕВП80 е вертикална едностъпална центробежна с потопени работни органи под нивото на водата. Работното колело е монтирано чрез шпонка и фасонна гайка в спиралното тяло нагнетателно. Предаването на въртящият момент от електродвигателя към помпата става чрез система от два или три вала съединени по между си с твърди съединители. Тези валове лагеруват в радиални плъзгащи лагери в лагерни тела фиксирани между тръбните колони и се смазват от транспортираната вода. Количеството на валовете и тръбните колони зависи от типо размера на помпата т.е. от необходимото разстояние до нивото на водата във водоизточника. Горният вал лагерува в радиално опорни търкалящи лагери смазвани от консистентна смазка.

      Означението на помпите включва следните символи:

25ЕВП80
25 - номинален дебит в л/сек
ЕВП - едностъпална, вертикална, потопена
80 - номинален напор в м

Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартное
Колело работно, тяло смукателно, тяло нагнетателно, тяло лагерно сив чугун
Вал, тръби междинни и съединителни болтове стомана
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com