Видинска помпа Едно- и многостъпални помпи :: Тип МВ
pumps
центробежни вертикални помпи
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпен агрегат тип МВ       Многостъпалните вертикални помпи тип МВ са предназначени за транспортиране на чисти питейни и слабо замърсени води -язовирни, подпочвени, а също така и с промишлено стопанско значение води. Водите не трябва да съдържат механични примеси повече от 0,5 гр/л и едрина на отделните частици до 1мм. Температура на транспортираните води до 60°С.


      Означението на помпите включва следните символи:

70МВ32.4
70 - номинален дебит в л/сек
М - многостъпална помпа
В - вертикално изпълнение
32 - номинален напор на стъпало в м
4 - брой на стъпалата

Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартно
Корпусни детайли и коляно чугун
Тръбни колони стоманени тръби
Валове, междинни тела, съединители стомана
Предпазни втулки стомана
Лагерни втулки бронз
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com