Видинска помпа Помпи за замърсени течности
pumps
помпи за замърсени течности

  тип   Ш
тип   ФЕ
тип   ФВЕ
тип   ФВК
тип   ФС
тип   ФКС
тип   ФХ
тип   ЕП
тип   KП
     За транспортиране на битови, промишлени и други течности, замърсени с неабразивни примеси, с химическа активност рН 6,5 до 8,5 температура до 80°С, са предназначени центробежните едностъпални помпи тип "Ш", "ФЕ", "ФВЕ", "ФВК", "ФКС", "ФС" и "ФХ". Допустимо съдържание на абразивни примеси до 1% по обем и размер до 5 мм.
     Предназначени са за експлоатация в помпени станции за транспортиране на битови, промишлени и други замърсени химически неактивни течности.
     Работното колело е открит тип с което се изключва възможността за задръстване. Помпите с открито работно колело имат възможност за регулиране на хлабината между работното колело и диска в тялото, което позволява да се подържат техническите параметри ( дебит, напор К.П.Д) за продължителен период на експлоатация. В зависимост от вида на транспортираната течност работните органи на помпите могат да бъдат изработени от износоустойчив чугун.

     Конструктивни изпълнения:

  • помпи тип Ш - центробежни, едностъпални, хоризонтални. Работното колело е открит тип. .

  • помпи тип ФЕ - центробежни, едностъпални, хоризонтални. Помпи са с насочен по вертикалата нагоре нагнетателен изход. Работното колело е открит тип.

  • помпи тип ФВЕ - центробежни, едностъпални, вертикални. Отличават се с компактна конструкция.

  • помпи тип ФВК - центробежни, едностъпални, вертикални. Отличават се с компактна конструкция. Работното колело е открито. Смукателният отвор е разположен отдолу, а нагнетателният е хоризонтално.

  • помпи тип ФС - центробежни, едностъпални, хоризонтални. Изпълняват се със специално работно колело за свободно вихрова струя, при което е невъзможно задръстване на каналите на колелото при тежки условия на работа с битови води в канализационните мрежи.

  • помпи тип ФХ - центробежни, едностъпални, хоризонтални. Работното колело е от закрит тип с голямо проходно сечение за неабразивни примеси с размер до 34 mm.

  • помпи тип ФКС - центробежни, едностъпални, хоризонтални, самозасмукващи. Помпите могат да се използват в автономен режим на работа в дренажни системи.
 
Означение типа на помпите:

Ш - с тангенциален нагнетателен изход.
ФЕ - с осов нагнетателен изход.
ФВЕ - с вертикален вал, смукателен и нагнетателен отвор в една хоризонтална линия.
ФВК - с вертикален вал, осов смукателен отвор с допълнително коляно на 90° и хоризонтален нагнетателен отвор.
ФС - с работно колело за свободна вихрова струя.
ФКС - с камера за самозасмукване.
ФХ - със закрито работно колело.
Означение на помпи тип "Ш" и "ФКС"


Означение на помпи тип "ФЕ", "ФВЕ", "ФВК", "ФС" и "ФХ"


Максимален размер на неабразивни примеси
Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com