Видинска помпа Помпи за замърсени течности :: Тип ФХ
pumps
помпи за замърсени течности
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпа тип ФХ       Предназначена е за транспортиране на битови и промишлени химически неагресивни течности, в които съдържанието на абразивни примеси не е повече от 1% по обем и размер до 5тт са предназначени цетробежните хоризонтални едностъпални помпи тип ФХ.
      При тях е използвано работно колело закрит тип с голямо преходно сечение, през което могат да преминават неабразивни примеси до 34 mm.
      В цилиндричната част на тяло смукателно е оформен отвор за почистване. Обхващат дебит от 4 l/s до 35 l/s и напори от 19m до 54m
Максимален размер на неабразивни примеси

Copyright © 2002-2010 rgm1.ru&vipom.com
(+359 94) 609 025, (+359 94) 609 020, (+359 2) 971 56 71, (+359 2) 971 56 72, (+7 499) 143 89 68, (+7 4862) 45 86 56, (+7 4862) 45 41 60,vipom@vipom.com