Видинска помпа Помпи за замърсени течности :: Тип ФХ
pumps
помпи за замърсени течности
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпа тип ФХ       Предназначена е за транспортиране на битови и промишлени химически неагресивни течности, в които съдържанието на абразивни примеси не е повече от 1% по обем и размер до 5тт са предназначени цетробежните хоризонтални едностъпални помпи тип ФХ.
      При тях е използвано работно колело закрит тип с голямо преходно сечение, през което могат да преминават неабразивни примеси до 34 mm.
      В цилиндричната част на тяло смукателно е оформен отвор за почистване. Обхващат дебит от 4 l/s до 35 l/s и напори от 19m до 54m
Максимален размер на неабразивни примеси

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com