Видинска помпа Центробежни хоризонтални едностъпални помпи
pumps
едностъпални помпи

тип Е, КЕМ, ЕТ
тип Е, Е-М
Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com