Видинска помпа Питателни помпи :: Тип МП, К/МП
pumps
питателни помпи
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпен агрегат тип МП       Центробежните многостъпални питателни помпи тип "МП" са предназначени за транспортиране на вода и други течности, чисти от механични примеси с вискозитет и химическа активност, сходни с тези на водат и темперетура не по-висока от 120°С.
      Работните колела са монтирани на хоризонтален вал, които лагерува в радиални съчмени лагери разположени в лагерни тела. Смукателният и нагнетателният отвори с фланци са вертикално насочени, което се явява характерна особеност на тези помпи. Към смукателното и нагнетателното тяло са монтирани салниковите тела, който оформят камери. В тях се подава студена вода за охлаждане на салниковият възел.
      Помпите се използват главно като питателни за парни котли. Те не са предназначени за включване в инсталации за отопление на жилищни и обществени сгради
      Циркулационните центробежни помпи тип К/МП са предназначени за транспортиране на прясна вода в корабните утилизациолни котли с работна температура до 180°С и налягане в смукателния фланец до 1МРа.

      Означението на помпите включва следните символи:

18МП32.6
18 - закръглен номинален дебит в л/сек
МП - многостъпална питателна
32 - закръглен номинален напор
за едно стъпало в м.в.ст
6 - брой стъпала
К/2МП18.2
К - корабна помпа
2 - закръглен номинален дебит в - л/сек
МП - многостъпална питателна
18 - напор на стъпало в м.в.ст
2 - брой на стъпалата


Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартно
Работно колело на първото стъпало бронз
Корпусни детайли, направляващи апарати, останалите работни колела чугун
Вал стомана
Уплътнение на вала салниково с набивка на графитна основа
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com