Видинска помпа Мотопомпени приставки :: Тип МПП
pumps
мотопомпени приставки
описание
      [Изделия , приемани за производство след уточняване на техническата характеристика с потребителя.]
помпа тип МПП
      Мотопомпените приставки "МПП" се присъединяват към трактори.
      Предназначени са за работа в селското стопанство за напояване от открити канали, реки и други водоеми и отводняване. Могат да се използват за дъждуване, капково гравитачно напояване и за изпомпва не на вода от един водоем в друг.

      Мотопомпените приставки се състоят от

едностъпална центробежна помпа

едностъпален мултипликатор с предавателно число I = 5,37 и обороти на входящия вал n = 540 min -1

ръчна мембранна помпа за обезвъздушаване на смукателния тръбопровод

шаси.

n=540 min-1

помпа тип трактор тип мощност дебит напор допуст.
смукат.
височина
kW HP l/s m3/h m в.ст. m в.с.
МПП-25Е80А Т-40 30 40 22,5 81 73 5,3
МПП-50Е50А 48 173 45 5,1
МПП-Е/40-250 Т-25 20 28 8,8 32 80 7
МПП-Е-А/50-250 16,5 56 70 6,9
МПП-Е/65-200 27,8 100 50 6,5
МПП-Е/80-160 44,4 160 32 7

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com