Видинска помпа
можете да изпратите съобщение

      За да Ви отговорим, моля, пишете ни на нашият електронен адрес (e-mail) vipom@vipom.com.
      Ще се радваме да получим Вашите технически и търговски въпроси, предложения за развитие на нашия сайт, Вашите коментари.
      Ако са Ви необходими нестандартни комбинации помпи и двигатели, моля укажете търсените параметри на системата като цяло.
      При изпращане на запитване или заявка за пръв път, моля, напишете своите телефони за контакт с цел обсъждане на детйли по доставката.
      Умоляваме да не използвате тази възможност за рекламиране на продукти и услуги, нямащи пряко отношение към помпите и двигателите.

      Информираме Ви, че съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи
      информация за нарушения (в сила от 04.05.2023 г.), лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват
      информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения
      интерес и правото на Европейския съюз, "ВИПОМ" АД е въвел ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ
      ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ВЪВ "ВИПОМ" АД"

      моля, запознайте се с начините на подаване на сигнали и Вашите права и задължения.
Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com