Видинска помпа Химически помпи :: Тип Д
pumps
помпи с двустранно втичане
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпа тип Д       Химическите хоризонтални едностъпални помпи с двустранно втичане на течността в работно то колело, тип Д, са предназначени за транспортиране на химически активни течности.
      Смукателната и нагнетателната част на помпата са разположени в долната половина на хоризонтално разделено тяло на 180° една спрямо друга. По този начин когато се демонтира капака може да направи пълен демонтаж на помпата и ремонт на помпата без да се отсъединява от тръбопроводите.
      Салниковото или механично уплътнение на вала на помпата се избира в зависимост от вида на транспортираната течност.
      Помпите се задвижват от трифазни асинхронни електродвигатели с напрежение 380V или 6000 V с честота 50 Hz с различна степен на защита.

      Означението на помпите включва следните символи::

200Д90А-Д3Т-ЧУ
200 - приблизителен номинален дебит - л/сек
Д - центробежна, едностъпална, двойновтичаща, хоризонтална помпа
90 - общ напор при номинален дебит - м.в.ст.
А - вариант с намален диаметър на раб. колело
Д3Т - основни детайли от стомана ОХ23Х28МЗДЗТ
ЧУ - вариант с челно уплътнение


Copyright © 2002-2010 rgm1.ru&vipom.com
(+359 94) 609 025, (+359 94) 609 020, (+359 2) 971 56 71, (+359 2) 971 56 72, (+7 499) 143 89 68, (+7 4862) 45 86 56, (+7 4862) 45 41 60,vipom@vipom.com