Видинска помпа Многостъпални помпи :: Тип MTР
pumps
многостъпални помпи
описание разрез на помпа диаграма технически данни

насосный агрегат серии МТР        Помпите тип МТР са центробежни многостъпални хоризонтални секционни с едностранно втичане на течността. Предназначени са за транспортиране на вода (до 80°С) и нефтопродукти.
      Нагнетателят на помпата е насочен вертикално (перпендикулярно на оста на въртене), а смукателят е разположен на 90°С спрямо нагнетателя. Помпите се изпълняват с варианти на уплътнение: салникова набивка и механично челно уплътнение.
      Изпитанията на помпите се извършват съгласно EN ISO 9906:1999 с вода с температура 20°С.


      Означението на помпите включва следните символи:

11МТР32.2В-ЧУ-01
            11 - номинален дебит (закръглен дебит - л/с)
            МТР - многостъпални, с търкалящи се лагери
            32 - закръглен номинален напор на едно стъпало - м.в.с
            2 - брой на стъпалата
            А, (В) - вариант с намален диаметър на работното колело
            ЧУ - с челно уплътнение на вала. Ако това означение липсва, помпата е със салниково уплътнение на вала
            01 - вариант на материалното изпълнение на помпата

Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали.

Детайл Материално изпълнение
Стандартно 01 02 03
Тяло смукателно чугун чугун бронз неръждаема стомана
Диск чугун чугун бронз неръждаема стомана
Тяло междинно чугун чугун бронз неръждаема стомана
Апарат направляващ чугун чугун бронз неръждаема стомана
Дифузор чугун чугун бронз неръждаема стомана
Тяло нагнетателно чугун чугун бронз неръждаема стомана
Втулка предпазна чугун чугун бронз неръждаема стомана
Фланец салников чугун чугун бронз неръждаема стомана
Втулка компенсираща чугун чугун бронз неръждаема стомана
Диск уплътнителен чугун чугун бронз неръждаема стомана
Колело работно чугун бронз бронз неръждаема стомана
Пръстен улътнителен бронз бронз бронз неръждаема стомана
Втулка междинна бронз бронз бронз неръждаема стомана
Тяло лагерно чугун
Капачка чугун
Механично уплътнение керамика / графит / неръждаема стомана / витон
Втулка предпазна стомана хром 13% неръждаема стомана
Вал въглеродна стомана стомана хром 13% неръждаема стомана
Диск уравновесителен въглеродна стомана сталь хром 13% неръждаема стомана
"О" пръстен бутил-каучук
Набивка салникова памук тефлон
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com