Видинска помпа Помпи центробежни вертикални с двустранно засмукване :: Тип ДВ
pumps
Помпи вертикални с двустранно засмукване
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпен агрегат тип ДВ       Едностъпалните вертикални помпи с двустранно засмукване тип ДВ са предназначени за транспортиране на вода и други видове течности, чисти от механически примеси с вискозитет и химическа активност сходни с тези на водата, с температура не по - висока от 80°С. Конструкцията на помпата позволява задвижващият електродвигател да бъде поставен непосредствено върху нея. Също така, допуска се възможност, електродвигателя да бъде монтиран на по високо ниво и чрез трансмисионни валове, да се предава задвижването на помпата.
      Помпите ДВ се използват за водоснабдяване, в промишлени предприятия, селското стопанство и др.
      Компактната конструкция на помпите ДВ, способства за намаляване площта на помпените станции.

      Означението на помпите включва следните символи:

280ДВ20

280 - номинален дебит в л/сек
Д - центробежна, едностъпална, двойновтичаща
В - вертикално изпълнение
20 - закръглен номинален напор в м
А,Б - намален външен диаметър на работно колело


Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартно
Корпусни детайли, работно колело сив чугун
Пръстен лабиринтен сив чугун
Уплътнение на вала салниково
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com