Видинска помпа Помпи за замърсени течности :: Тип ФКС
pumps
помпи за замърсени течности
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпен агрегат тип ФКС       Центробежните едностъпални самозасмукващи помпи тип ФКС са предназначени за транспортиране на замърсени без абразивни примеси води.
      Намират приложение в строителството, комуналното стопанство и животновъдни ферми за отводняване на шахти с отпадачни и фекални води и в помпени станции и други места за изпомпване на дренажни води.
      Способността им да самозсмукват, след първоначално запълване с вода е качество, което ги прави удобни за автоматизиране на тяхната работа.Максимален размер на неабразивни примеси
Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com