Видинска помпа Едно- и многостъпални помпи :: Тип МТВ
pumps
центробежни вертикални помпи
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпен агрегат тип МТВ       Помпите МТВ са предназначени за транспортиране на чиста вода и други течности, чисти от механични примеси с вискозитет и химическа активност, сходни с тези на водата и температура не по-висока от 80°С.
      Намират широко приложение за водоснабдяване, напояване, технологични и други нужди в промишлеността и селското стопанство.

      Означението на помпите включва следните символи:

3МТВ18.2
3 - номинален дебит в л/сек
М - многостъпална
Т - лагерува на търкалящи лагери
В - вертикална помпа
18 - номинален напор на стъпалото в м
2 - брой на стъпалата

Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартно
Работни колела и корпусни детайли сив чугун
Вал конструктивна стомана
уплътнение на вала салниково
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com