Видинска помпа Помпи за замърсени течности :: Тип ЕП
pumps
помпи за замърсени течности
описание разрез на помпа технически данни

тип ЕП       Центробежните едностъпални помпи тип ЕП са предназначени за изпомпване и транспортиране на шламови води с примеси от шлам, пясък, глина и други вещества с абразивно действие със следните параметри:
      - концентрация на примесите във водата до 20%
      - максимална температура до 40°С ( 313°К)
      - тегло до 1200 kg/m3
      - кинематичен вискозитет 1,06·10-6m2/s
      - водороден показател рН от 5 до 8,5
      - максимално потапяне до 10m;
      С тези показатели помпите могат да бъдат използвани при авариини ситуации за отводняване на помещения, строителни площадки, руднични и канализационни шахти и други.
      Помпите са центробежни едностъпални и заедно с електродвигателя образуват една компактна конструкция. Ротора и статора са монтирани в специално тяло, около което преминава транспортираната течност, която ги охлажда. Изолирани са по сглобъчните повърхнини с каучукови "О" пръстени, а по вала с едно механично челно уплътнение, което се намира в камера запълнена с масло между електродвигателя и помпата и второ след работното колело.
      В помпата е вградена решетка, която не позволява засмукването на предмети с размери по - големи от 4 mm.

Материалното изпълнение на основните детайли е:
- колело работно - неръждаема стомана, бронз и каучук
- вал - неръждаема стомана
- направляващо тяло - неръждаема стомана, каучук
- външно тяло - алуминий
- вътрешно тяло - алуминий

Означението на помпите включва следните символи:
Пример: 6ЕП15
"6" - закръглен наминален дебит в l/s;
"ЕП" - едностъпална потопяема;
"15" - закръглен номинален напор в m.

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com