Видинска помпа Система по качество
pumps
Насосы и насосные агрегаты

       Продукцията на фирма "ВИПОМ"АД отговаря на БДС (Български държавен стандарт), голяма част на които отговаря на европейски и други международни стандарти. От 1997 г. е внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискваният на стандарта ISO 9001.
      През април 2003 година "ВИПОМ"АД е сертифициран по ISO 9001:2000.
      През месец юли 2006 г. във фирма "Випом" беше проведена одиторска проверка за съответствие на произвежданата продукция със изискванията на международния стандарт по управление на качество EN ISO 9001:2000. В резултат на успешен одит срока на Сертификат по EN ISO 9001:2000 е удължен до 2009г.
      През м.май 2009 г. бе проведен одит, в резултат на който действието на
Сертификата ISO 9001:2000 бе продължено.
      "ВИПОМ"АД сертифициран по ISO 9001:2008.
      През м.май 2012 г. бе проведен одит, в резултат на който действието на Сертификата ISO 9001:2008 бе продължено.
      През м.май 2015 г. бе проведен одит, в резултат на който действието на Сертификата ISO 9001:2008 бе продължено.
      През м.април-май 2018 г. бе проведен поредния одит на внедрената в Дружеството система за управление на качеството , в резултат на който “Випом” АД получи нов Сертификат ISO 9001:2015
      През м.май 2021 г. бе проведен одит, в резултат на който действието на Сертификата ISO 9001:2015 бе продължено. Сертификат ISO 9001:2015
ISO 9001:2008 ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 ISO 9001:2000
ISO 9001:2000 ISO 9001:2000
design and production of pumps внедрена система управления качеством

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com