Видинска помпа Артезиански помпи :: Тип А
pumps
помпи потопяеми
описание разрез на помпа диаграма технически данни

помпен агрегат тип А       Артезианските помпи тип "А"са предназначени за изпомпване на подпочвени води от сондажни кладенци с дълбочина до 30м. Помпите от този тип могат да транспортират вода с температура до 40°С,чиста или със съдържание на сухо вещество без абразиви до 0,50гр/л
      Артезианските помпи са вертикални, многостъпални, центробежни или диагонални. Помпената част се свързва с опорното коляно посредством тръбна колона състояща се от отделни секции и междинни валове, лагерувани в плъзгащи лагери. По този начин могат да се изпълняват помпени агрегати с различна дължина в зависимост от разстоянието на фундамента до водното ниво.
      Помпата се задвижва от вертикален фланшов електродвигател - основно изпълнение.
      По заявка на клиента се изпълняват помпени агрегати с хоризонтален електродвигател и редуктор - изпълнение 2, както и с двигател с вътрешно горене и редуктор или мултипликатор - изпълнение 3.

      Означението на помпите включва следните символи:

28А20.5
28 - номинален дебит в л/сек
А - артезианска помпа
20 - номинален напор на стъпало в м
5 - брой на стъпалата


Основните детайли на помпата се произвеждат от следните материали

Детайл Материално изпълнение
Стандартно
Корпусни детайли сив чугун
Валове конструктивна стомана
Уплътнение на вала салниково
Плъзгащи лагери бронз
означение на материалите

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com