Видинска помпа Химически помпи :: Тип Е
pumps
xимически помпи
описание разрез на помпа диаграма технически данни

Q-H диаграма на помпи тип Е
Q-H диаграма
Параметрите на помпата (H,Q,η, P и NPSH) са получени при транспортиране на вода с температура 20°C барометрично налягане 735,5 mmHg и кинематичен вискозитет ν=1·10-6 m²/s (cSt)

Copyright © 2002-2010 rgm1.ru&vipom.com
(+359 94) 609 025, (+359 94) 609 020, (+359 2) 971 56 71, (+359 2) 971 56 72, (+7 499) 143 89 68, (+7 4862) 45 86 56, (+7 4862) 45 41 60,vipom@vipom.com