Видинска помпа Помпи за дизелово гориво :: Тип 12ЕСГ18
pumps
помпи за дизелово гориво
описание разрез на помпа диаграма

Q-H диаграма на помпи тип 12ЕСГ18
Q-H диаграма
Параметрите на помпата (H,Q,η, P и NPSH) са получени при транспортиране на вода с температура 20°C барометрично налягане 735,5 mmHg и кинематичен вискозитет ν=1·10-6 m²/s (cSt)
Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com